2310925071 Ναυπλίου 24, Θεσσαλονίκη nikneo15@yahoo.com